• Photo by IAE-RA
  • Photo by MAA-ISMEO
  • Photo by IAE-RA
  • Photo by IAE-RA
  • Photo by IAE-RA
www.iae-nas.com կայքը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից ստեղծված նախագիծ է, որը կոչված է Հայաստանի մշակույթային ժառանգությանը վերաբերվող նյութերը արխիվացնելուն և հանրայնացնելուն։
 
Քարաշամբի դամբարանադաշտը առաջին հնավայրն է, որը ներկայացվում է
www.iae-nas.com կայքում։
 
Նախագիծը իրակականացվում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Հայաստանում իտալական հնագիտական առաքելության (ISMEO) համագործակցությամբ, որը ղեկավարում են Բորս Գասպարյանը, և Ռոբերտո Դանը։